√ Expert in onderwaterbeton

√ Geen drooglegging bouwput

√ Geen kraanhulp nodig

√ Jaarlijks ca. 50.000 m3 beton
   verpompen onder water

√ Meer dan 10 jaar ervaring

√ Storten onder afschot

√ Onderwaterbeton op 0,20 cm
   tot 25 meter diepte


Onderwaterbeton

Ruimte is een schaars goed in Nederland. Bij ruimtelijke planning en ordening vormt ruimtegebrek steeds vaker een knelpunt. Dit dwingt de constructeur vaker wegen en bouwwerken beneden het maaiveld te realiseren.

En waar bemaling van de bouwput niet is toegestaan of niet mogelijk is, is onderwaterbeton dé oplossing. Toepassing van onderwaterbeton is aantrekkelijk omdat droogleggen van een bouwput duur is en zettinggevaar voor de omgeving kan veroorzaken.

Onderwaterbetonstort van Faber Betonpompen

Faber Onderwaterbeton verpompt ca. 50.000 m3 betonmortel per jaar onder het wateroppervlak. Deze activiteit voeren wij uit met onze unieke zelfontwikkelde en gepatenteerde Betondobber® (foto rechts)

Met de unieke combinatie van know-how van ons stortequipment, onderwaterbetontechnoloog en aantoonbare ervaring brengen wij vooraf de complete uitvoering in kaart. Wij verzorgen de complete stort en delen onze kennis met gespecialiseerde duikbedrijven, grondaannemers en hoofdaannemers.

Faber Betondobber
Voordelen Betondobber®
  • Geen ontmengingen
  • Geen kraanhulp nodig
  • Nauwkeurige maatvoering/vlakheid óók in damwandkassen en rondom de palen
  • Storten onder afschot

Ook voor de leverantie van een speciaal betonmortelmengsel bent u bij Faber Onderwaterbeton aan het goede adres.

Projecten & Innovaties

Kies voor Faber Comfortvloer
Eerste fiets- en wandelpaden met met fundering van schuimbeton
Aardbevingsbestendig wonen op innovatief schuimbeton

Meer »

 

Downloads


Brochure onderwaterbeton